خبرها

پشت پرده گرانی دلار چیست؟!

پشت پرده گرانی دلار چیست؟!

پشت پرده گرانی دلار چیست؟! طنز و کاریکاتور > طنز - کرده با این نوسان مردم را/ بار دیگر چه گرفتار، دلار/ لحظه در لحظه گران می شود و/ دارد این مرتبه اصرار، دلار... به بهانه افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار...! سر هر کوچه و بازار دلار پشت هر بوته و هر خار، دلار دسته دسته به کف دلالان هست هر گوشه بلوار، دلار همگی دادزنان می گویند روی یک ریتم به تکرار، [...] بیشتر بخوانید