ملزومات جانبی

فراخوانهای مشتری و كيوسك انواع ليبل و ريبون
بی سيم كننده باركد خوان انواع كاغذهای حرارتی
انواع پیجر لرزشی فود کورت پوز بانکی سیار
كشو ي پول   

ارائه كننده انواع رول هاي حرارتي ، ريبون هاي اروپايي و چينی ليبل های كاغذی متال و پي وي سي حرارتي و اموال و خرد شونده