تحلیلگران بارکد آریا|بارکد اسکنرو بارکد خوان با سیم Wired barcode scanners

بارکد اسکتر هانیول 5145

honeywell 5145

بارکد اسکتر هانیول 3800

Honeywell 3800g

بارکد اسکتر هانیول زنون 

Honeywell Xenon 1900

Honeywell Voyager 1450g

بارکد اسکتر هانیول 1400

Honeywell Voyager 1400g

بارکد اسکتر هانیول 1300

Honeywell 1300

Honeywell 1200G Honeywell 1250G Honeywell 1300G

 

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

DATALOGIC QSCAN LITE DATALOGIC Qscan I Datalogic 2430 1D/2D

بارکدخوان کوئیک اسکن لیته

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

DATALOGIC Qscan I

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

AXIOM  LS-2285 MINDEO 2250 AXIOM X-2290 LINER IMAGER

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

MINDEO 2250

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 TYSON TY2012

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Symbol 2208 Hubble BC 5000 TYSON 2012

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Hubble BC 5000

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

فيكس اسكنر  چند پرتو رابین Robin RS 5900 FIX SCANNER HONEYWELL 7820 FIX SCANNER AXIOM 2202  

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

    FIX SCANNER DELTALOGIC 2200
   

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بازگشت به صفحه اصلی