تحلیلگران بارکد آریا|بارکد اسکنرو بارکد خوان با سیم Wired barcode scanners

بارکد اسکنر هانیول 3200

honeywell 3200

بارکد اسکنر هانیول 3800

Honeywell 3800g

بارکد اسکنر دو بعدي هانیول زنون 

Honeywell Xenon 1900

بارکد اسکنر هانیول 1450g

Honeywell Voyager 1450g

بارکد اسکنر هانیول 1400

Honeywell Voyager 1400g

بارکد اسکنر هانیول 1300

Honeywell 1300

بارکد اسکنر هانیول 1200G

Honeywell 1200G

بارکد اسکنر هانیول 1250G

Honeywell 1250G

بارکد اسکنر هانیول 5145

honeywell 5145

 

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

-

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر دیتالاجیک کوییک اسکن لیته

DATALOGIC QSCAN LITE 2120

بارکد اسکنر دیتالاجیک کوییک اسکن

datalogic Qscan I  Qd2100

بارکد اسکنر دو بعدی دیتالاجیک 2430

datalogic 2430 QD1/2

بارکدخوان کوئیک اسکن لیته

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

DATALOGIC Qscan I

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکدخوان ديتالاجيک دو بعدي مدل 2170

 QuickScan QW2170 2D

بارکد اسکنر دیتالاجیک 2131

DATALOGIC QD 2131

بارکد اسکنر سیمبول 2208

Symbol 2208

بارکد اسکنر آگزیوم 2285

AXIOM  LS-2285

بارکد اسکنر میندئو 2250

MINDEO 2250

بارکد اسکنر آگزیوم 2290

AXIOM X-2290 LINER IMAGER

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

MINDEO 2250

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 TYSON TY2012

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر هابل 5000

Hubble BC 5000

بارکد اسکنر تایسون 2216

TYSON 2216

بارکد اسکنر تایسون 2012

TYSON 2012

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر رومیزی رابین 5900

Robin RS 5900

بارکد اسکنر رومیزی هانیول 7820

FIX SCANNER HONEYWELL 7820

بارکد اسکنر رومیزی آگزیوم 2202

FIX SCANNER AXIOM 2202

 

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

بارکد اسکنر رومیزی دو بعدي هانیول 7980

Honeywell Solaris 7980g-1D-2D

بارکد اسکنر رومیزی دلتالاجیک 2200

FIX SCANNER DELTALOGIC 2200

 

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بازگشت به صفحه اصلی