ليبل پرينتر حرارتی ایکس پرینتر X_printer 470| تحلیلگران بارکد آریا

عکس کالا توضیحات محصول

ليبل پرينتر حرارتی ایکس پرینتر X_Printer 470

حداکثر سرعت چاپ : 127 میلیمتر برثانیه

کیفیت چاپ : 203dpi

عرض چاپ : 108 میلیمتر

حداكثر طول چاپ: 4000 mm

پورت ارتباطی : USB/micro sd

نوع چاپ : حرارتی مستقیم  direct termal

يكسال گارانتي طلايي شركت تحليلگران باركد

جهت اطلاع از قیمت روز محصول و طی نمودن فرآیند خرید اینترنتی ایــنــجــا را کلیک کرده و یا با شماره تلفن 66831057 داخلی 105 تماس حاصل فرمایید.

ینتر ایکس پرینتر، چاپگر لیبل ایکس پرینت، ایکس پرینتر 5000، ایکرارتی، لیبل تر حرارتی ایکس پرینتر 70، بارکد پرینتر حرارتی ایکس پرینتر 470، چاپگر لیبل حرارتی ایکس پرینتر 470 ، لیبل پرینتپرینتر 470، لیبل پرینتر ایکس پرینتر 5یبل پرینتر، بارکد پرینتر، چاپگر لیبل، لیبل پرینتر ایکس پرینتر، بارکد پرینتر ایکس پرینتر، چاپگر لیبل ایکس پرینتر، ایکس پرینتر 5000، ایکس پرینتر 470، لیبل پرینتر ایکس پرینتر 500، بارکد پرینتر ایکس پرینتر 500، چاپگر لیبل ایکس پرینتر 500، ایکس پرینتر 470، لیبل پرینتر حرارتی، لیبل پرینتر حرارتی ایکس پرینتر 470، بارکد پرینتر حرارتی ایکس پرینتر 470، چاپگر لیبل حرارتی ایکس پرینتر 470 ، لیبل پرینتر پوزتک، لیبل پرینتر سوو ، لیبل پرینتر پوزتک c-168، لیبل پرینتر بیکسولون، لیبل پرینتر گودکس، لیبل پرینتر آرگوکس00، بارکد پرینتر ایکس پرینتر 500، چاپگر لیبل ایکس پرینتر 500، ایکس پرینتر 470، لیبل پرینتر حر پوزتک، لیبل پرینتلیبل پرینتر، چاپگر لیبل، لیبل پرینتر بیانگ 3310، لیبل پرینتر بیانگ 3210، لیبل پرینتر 3310، لیبل پرینتر 3210، بیانگ 3310، بیانگ 3210، snbc beiyang btp 3310، snbc beiyang btp 3210، ر سوو ، ینتر